Bağışçı hakları beyannamesi

Bağışçı hakları beyannamesi

“Bağışçılık gönüllü bir davranıştır. Vermek ve paylaşmak yaşam kalitemizi artırır. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz”

Bağışçı Hakları Beyannamesi
 STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
 Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
 Güncel finansal bilgilere ulaşım,
 Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
 Uygun bir teşekkür edilmesi,
 Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
 Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
 Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu işi için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
 Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
 Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.
Barınakmama  derneği olarak, biz de barınakmama Platformunu kullanan bütün dernek ve vakıflar gibi bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi arttırdığına inanıyoruz. STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların yukarıda yazılı haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Barınakmama  Yönetim Kurulu

Barınakmama 'da yer alan bütün Sivil Toplum Kuruluşları (STK) bağışçı haklarını kabul etmişlerdir. Bağış yapmayı düşündüğünüz her Sivil Toplum Kuruluşu'nun bu hakları kabul etmesini ve buna uygun davranmasını istemek hakkınızdır.